politikamız

GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE POLİTİKAMIZ


Kaliteli, gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunmak için, kalite yönetim sistemi ve gıda güvenliği yönetim sistemi gerekliliklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamak ve etkinliğini sürekli geliştirmek.

Kalite standartlarımıza bağlı kalarak, ürünlerimizi ve markamızı gıda pazarlarında aranır duruma getirmek.

Hammadde ve kabulü ile birlikte, ürünün tüketileceği ana kadar gıda güvenliğine yönelik, oluşabilecek tehlikeleri tanımlamak, değerlendirmek ve kontrolünü sağlamak.

Üretimlerimizde, ilgili standartlar, yasal mevzuat ve kendi gıda güvenliği gereksinimlerimiz, ticari hedeflerimiz, müşteri ve tedarikçi taleplerimizle uyum içinde olmak.

Çevre bilinciyle, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretimde bulunarak üretimlerimizin verimliliğini artırmak, süreçlerimizi sürekli olarak iyileştirmek.

Teknolojik gelişmeleri takip etmek, süreçlere adaptasyonunu ve devamlılığını sağlamak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


En değerli kaynağımız olan çalışanlarımızın, stajyerlerimizin, iş yerimizde hizmet veren diğer çalışanların ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğini, iş yerinde ve çalışma saatleri dahilinde sağlamak öncelikli hedefimizdir.

Firmamız, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili tüm yasal sorumlulukları yerine getirir ve faaliyetlerinde İSG açısından risk yaratmayan teknolojiler kullanır.

Firmamız, İSG ve meslek hastalıkları konusundaki riskleri değerlendirir, periyodik olarak gözden geçirir, riskleri en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapar ve önlemler alır.

Firmamız, tasarım aşamasından itibaren, yeni ürün, tesis ve süreçlerin İSG açısından etkilerini değerlendirir.

Firmamız, acil durum ve afetlerde, ortaklaşa önleme faaliyetleri için yakın çevresindeki kuruluşlarla iş birliği yapar. İSG kavramının tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve çalışanlarımızca uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenler. İSG çalışmalarının devamlılığını sağlayarak, sürekli iyileştirmeyi hedefler.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ


Firmamız, Doğal yaşam koşullarını dikkate alarak, topluma ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk içinde ve çevre odaklı faaliyet gösterir.

Hedefimiz ticari faaliyetler ile ekolojik beklentileri uyum içinde yürütmektir.

Atıklardan kaçınmak, atığı azaltmak veya yeniden değerlendirmek, onları imha etmekten daha önce gelir.

Firmamız uygulamalarımızın doğaya etkisini inceleyip, çevre kirliliğini önlemek, ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için önlemler almaktadır.

Tedarikçilerin ve alt işverenlerin çevreye uyumlu davranmalarında etkili olmak ve çalışanlarımızda çevre bilinci oluşturmak ve geliştirmek hedeflenir.

HELAL GIDA POLİTİKAMIZ


Faaliyet gösterdiğimiz Tahıl ve Tahıl Ürünleri alanında Untaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını zamanında, istenen özelliklerde ve OIC / SMIIC -1 Helal Gıda için Genel Gereklilikler Standardı uygulamayı, sürdürmeyi ilke edinmekteyiz.

Helal Sertifikasına sahip ürünlerimiz için;

Ürünlerimizin tüm aşamalarında OIC / SMIIC -1 Helal Gıda için Genel Gereklilikler Standardı, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi , Türk Gıda Kodeksi, Uluslararası Mevzuat , İslam Fıkhına, standart ve şartname gerekliliklerine uygun üretmek,

Helal üretim koşullarına uygun, hijyenik şartlarda, yüksek verimlilikle ve en ekonomik maliyetle üretim gerçekleştirmek,

Tedarikçimizden tüketicilerimize kadar geçen tüm süreçlerde karşılaşılabilecek helal gıda güvenliği tehlikelerini önlemeyi ve yönetmeyi; uygulamaların kontrolünü ve sürekliliğini sağlamak,

Çalışanlarımıza kalite ve helal gıda güvenliği bilincini geliştirmek üzere sürekli eğitim programları düzenlemek, onlara kalite ve helal gıda güvenliği ile ilgili planlanmış görev, yetki ve sorumlulukları vermek, çalışanlarımızın memnuniyetini en yüksek düzeyde sağlamak,

Kuruluşumuzun tüm birimlerinde, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının sürekliliğini sağlamak, helal gıda güvenliğine aykırı ve bozucu tehlikelerden kaynaklanan riskleri en aza indirmektir.

TOP