politikamız

GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE POLİTİKAMIZ

Kaliteli, gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunmak için, kalite yönetim sistemi ve gıda güvenliği yönetim sistemi gerekliliklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamak ve etkinliğini sürekli geliştirmek.

Kalite standartlarımıza bağlı kalarak, ürünlerimizi ve markamızı gıda pazarlarında aranır duruma getirmek.

Hammadde ve kabulü ile birlikte, ürünün tüketileceği ana kadar gıda güvenliğine yönelik, oluşabilecek tehlikeleri tanımlamak, değerlendirmek ve kontrolünü sağlamak.

Üretimlerimizde, ilgili standartlar, yasal mevzuat ve kendi gıda güvenliği gereksinimlerimiz, ticari hedeflerimiz, müşteri ve tedarikçi taleplerimizle uyum içinde olmak.

Çevre bilinciyle, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretimde bulunarak üretimlerimizin verimliliğini artırmak, süreçlerimizi sürekli olarak iyileştirmek.

Teknolojik gelişmeleri takip etmek, süreçlere adaptasyonunu ve devamlılığını sağlamak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

En değerli kaynağımız olan çalışanlarımızın, stajyerlerimizin, iş yerimizde hizmet veren diğer çalışanların ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğini, iş yerinde ve çalışma saatleri dahilinde sağlamak öncelikli hedefimizdir.

Firmamız, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili tüm yasal sorumlulukları yerine getirir ve faaliyetlerinde İSG açısından risk yaratmayan teknolojiler kullanır.

Firmamız, İSG ve meslek hastalıkları konusundaki riskleri değerlendirir, periyodik olarak gözden geçirir, riskleri en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapar ve önlemler alır.

Firmamız, tasarım aşamasından itibaren, yeni ürün, tesis ve süreçlerin İSG açısından etkilerini değerlendirir.

Firmamız, acil durum ve afetlerde, ortaklaşa önleme faaliyetleri için yakın çevresindeki kuruluşlarla iş birliği yapar. İSG kavramının tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve çalışanlarımızca uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenler. İSG çalışmalarının devamlılığını sağlayarak, sürekli iyileştirmeyi hedefler.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Firmamız, Doğal yaşam koşullarını dikkate alarak, topluma ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk içinde ve çevre odaklı faaliyet gösterir.

Hedefimiz ticari faaliyetler ile ekolojik beklentileri uyum içinde yürütmektir.

Atıklardan kaçınmak, atığı azaltmak veya yeniden değerlendirmek, onları imha etmekten daha önce gelir.

Firmamız uygulamalarımızın doğaya etkisini inceleyip, çevre kirliliğini önlemek, ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için önlemler almaktadır.

Tedarikçilerin ve alt işverenlerin çevreye uyumlu davranmalarında etkili olmak ve çalışanlarımızda çevre bilinci oluşturmak ve geliştirmek hedeflenir.

TOP