Faaliyet gösterdiğimiz Tahıl ve Tahıl Ürünleri alanında Untaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını zamanında, istenen özelliklerde ve Helal Gıda Gerekliliklerini uygulamayı, sürdürmeyi ilke edinmekteyiz.

Helal Sertifikasına sahip ürünlerimiz için;

Ürünlerimizin tüm aşamalarında Helal Gıda Kılavuzu, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi , Türk Gıda Kodeksi, Uluslararası Mevzuat , İslam Fıkhına, standart ve şartname gerekliliklerine uygun üretmek,

Helal üretim koşullarına uygun, hijyenik şartlarda, yüksek verimlilikle ve en ekonomik maliyetle üretim gerçekleştirmek,

Tedarikçimizden tüketicilerimize kadar geçen tüm süreçlerde karşılaşılabilecek helal gıda güvenliği tehlikelerini önlemeyi ve yönetmeyi; uygulamaların kontrolünü ve sürekliliğini sağlamak,

Çalışanlarımıza kalite ve helal gıda güvenliği bilincini geliştirmek üzere sürekli eğitim programları düzenlemek, onlara kalite ve helal gıda güvenliği ile ilgili planlanmış görev, yetki ve sorumlulukları vermek, çalışanlarımızın memnuniyetini en yüksek düzeyde sağlamak,

Kuruluşumuzun tüm birimlerinde, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının sürekliliğini sağlamak, helal gıda güvenliğine aykırı ve bozucu tehlikelerden kaynaklanan riskleri en aza indirmektir.

TOP