Kariyer

Çalışanlarımızla biz bir aileyiz.
Sermayemiz tecrübe kazanmış insan gücüdür.

Kariyer Politikamız

 • İnsan kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanmaktayız,
 • Personelimizin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim olanaklarını geliştirmekteyiz
 • Şirketimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini, sağlık ve esenliğini ön planda tutarız.
 • Topluma, doğa ve çevreye karşı sorumlu, ahlaki değerlere ve etik ilkelere uygun davranırız.
 • Tüm çalışanlarımızın, “insan” ve “sürekli gelişim” odaklı bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak insan kaynakları uygulamalarını yürütür ve bu vizyona sahip insan kaynağını şirketimize kazandırırız.
 • Tüm çalışmalarımız ve paydaşlarımızla güvene dayalı sürekli işbirliği kurarız.
 • Her kademe ve düzeyde çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutar, sürekli olarak “insana yatırım” yaparız.
 • Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak “verimlilik”, “kârlılık”, “müşteri memnuniyeti” gibi şirket hedeflerine katkıda bulunuruz.
 • Takım olma bilinci ile hareket ederek müşteri, tedarikçi, çalışan işbirliği içinde faaliyet gösteririz.
 • Sürekli gelişme bilinci içinde tüm süreçlerin verimliliğini artırırız.
 • Denetimler yaparak gıda güvenliği standartlarının sürekliliğini sağlarız.
 • Faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği için çalışanlarımızın potansiyellerini en üst düzeyde kullanacakları olanaklar sağlarız.
 • Bizimle çalışan tüm personelimizin yaşam ve iş kalitelerini olumlu yönde etkileyebilmek için çaba gösteririz.
Scroll to top